IT barometrs

Pārbaudi savas prasmes

IT Barometrs ir on-line testēšanas rīks, kas veidots, lai novērtētu Jūsu pamatprasmes informāciju tehnoloģijās. Tas dos Jums iespēju pārbaudīt savu kompetences līmeni informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā, kā arī iespēju saņemt automātisku vērtējumu ar norādījumiem uz nepieciešamajiem uzlabojumiem. IT Barometrs sastāv no vairākiem testiem un ar tā palīdzību iespējams veikt zināšanu pārbaudi informācijas sabiedrības pamatprasmēs, tekstapstrādē un izklājlapās (elektroniskajās tabulās).

© LIKTA (Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija), 2009 - 2010

Tālāk >